אושירה כפר סבא

/

מזמין :אושירה חברת נדלן  

גדול פרוייקט : 5,000 מ"ר  

תאור: תכנון פיתוח ונוף לגינת גג אינטנסיבית המחבר את מפלס הכניסות הראשיות למתחם

כולל אזורי ישיבה מוצללים עם פרגולה קונזולית בייצור מיוחד  אזורי גינון במצע מנותק המתוכננים עם גינון אינטנסיבי ייצוגי עם מערכת השקיה המנצלת את מיי המזגנים.

הפרוייקט  מיועד להיבנות בשלבים .

מיקום
קטגוריה

מסחרי ומוסדי

סטטוס

בבניה

מיקום

כפר סבא

שנה

2016-2019